Electrolyte s.r.o. Mariánské Lázně
ELECTROLYTE s.r.o. - odběrové místo Chebská Mariánské Lázně PCR


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Odběr Covid-19 - pacienti indikování lékařem/hygienou 10 min. Thanh toán BH
Odběr Covid-19 - samoplátci 10 min. 1.700,00 Kč