Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

FN Brno Dětská nemocnice
Antigenní testy dětí


Giờ mở cửa

Thứ hai 10:00 - 13:00
Thứ ba 10:00 - 13:00
Thứ tư 10:00 - 13:00
Thứ năm 10:00 - 13:00
Thứ sáu 10:00 - 13:00
Thứ bảy 10:00 - 13:00
Chủ nhật 10:00 - 13:00