Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Fakultní nemocnice Ostrava
COVID CENTRUM FNO - Antigenní testování


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
COVID CENTRUM FNO - Antigenní testy 5 min. Thanh toán BH Đặt hàng