Fakultní nemocnice Ostrava
FN Ostrava - Denzitometrie


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
Denzitometrie 30 min. Thanh toán BH