GDPR4Med s.r.o., ord.prac. lékařství Medilam ergonomics s.r.o.
OM Opava - antigenní testy


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Antigenní testování - samoplátci 10 min. 200,00 Kč