Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

GHC GENETICS, s.r.o.
Vítězné náměstí - antigenní testování


Vítězné náměstí - Antigenní testy
OD 1.8.2021 provádějte rezervace na antigenní test pro toto odběrové místo výhradě přes stránky www.covid-ghc.com. Děkujeme

Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
Antigenní testy - pro veřejnost 10 min. Miễn phí Đặt hàng