Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Gynekologická ambulance a konziliární ultrazvukové pracoviště - MUDr. Jiří Zvolský
Opava - poliklinika "KATKA"


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
Gynekologické vyšetření 10 min. Thanh toán BH Đặt hàng