Health Care Management s.r.o.
odběrové místo Kunratice AG


Chọn một danh mục hành động


Antigen veřejnost
Rezervace antigenní test

Antigen veřejnost
Rezervace antigenní test

Nhiệm vụ

Antigenní testy - samoplátci
Độ dài của hành động: 5 min.
Giá mỗi hành động: 200,00 Kč

Đặt hàng