Helena Garaiová
Fitness Attack Studio


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Fit. dance (Markéta) 60 min. 130,00 Kč
Perfect body (Helena) 60 min. 130,00 Kč
Problematické partie (Oxana) 60 min. 130,00 Kč
SM System (Oxana) 60 min. 130,00 Kč
Latino fit (Vláďa) 60 min. 130,00 Kč