Đặt lịch mới

Odběr PCR - pacienti bez žádanky, po očkování nebo mladší 18 let

Ngày cho những ngày tiếp theo được sử dụng. Vui lòng thử lại đơn đặt hàng mới của bạn sau.

Android icon Apple icon
Không tìm thấy một ngày thích hợp? Thử thêm cơ quan giám sát