IMMUNO-FLOW
IMMUNO-FLOW s.r.o. Praha 9 - odběrové místo PCR Rychnovská Letňany


Giờ mở cửa

Thứ hai 07:00 - 19:00
Thứ ba 07:00 - 19:00
Thứ tư 07:00 - 19:00
Thứ năm 07:00 - 19:00
Thứ sáu 07:00 - 19:00
Thứ bảy 07:00 - 19:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Chủ nhật 07:00 - 19:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)