IMMUNO-FLOW
IMMUNO-FLOW s.r.o. Praha 9 - odběrové místo PCR Rychnovská Letňany


Chọn một dịch vụ
Odběr COVID-19

Odběr COVID-19

Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
PCR - pacienti 10 min. Thanh toán BH
PCR - samoplátci 10 min. 850,00 Kč