Ivancak Medicine
Ivancak Medicine s.r.o. Odběrové místo PCR


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Ivancak Medicine PCR - pacienti indikování lékařem/hygienou 10 min. Thanh toán BH
Ivancak Medicine PCR - samoplátci 10 min. 1.700,00 Kč