Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Kancelář prezidenta republiky


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
Den otevřených dveří reprezentačních prostor Pražského hradu pro školní skupiny a dětské domovy 60 min. Miễn phí Đặt hàng