Klinické laboratoře Tábor
Odběrové místo PCR DRIVE IN U Čápova dvora


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
PCR test e-žádanka 15 min. Theo diễn
PCR test preventivní 60 min. Thanh toán BH