Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Laben - pracoviště Rumburk
Lužická nemocnice Rumburk - antigenní testování


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
Antigenní testy - pro veřejnost 10 min. Miễn phí Đặt hàng