Lázně FELICITAS s.r.o.
Rehabilitační ambulance - MUDr. Pavlína Fričová


Giờ mở cửa

Thứ hai 16:00 - 18:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ ba 08:00 - 17:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ tư Đã đóng cửa
Thứ năm Đã đóng cửa
Thứ sáu Đã đóng cửa
Thứ bảy Đã đóng cửa
Chủ nhật Đã đóng cửa