Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Letecká škola BEMOAIR s.r.o.


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
Konzultace teorie - přezkoušení 60 min. 605,00 Kč có VAT Đặt hàng
POZ SEP 60 min. 4.547,18 Kč có VAT Đặt hàng
POZ MEP 60 min. 10.580,24 Kč có VAT Đặt hàng