Letecká škola BEMOAIR s.r.o.


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Konzultace teorie - přezkoušení 60 min. 605,00 Kč có VAT
POZ SEP 60 min. 4.547,18 Kč có VAT
POZ MEP 60 min. 10.580,24 Kč có VAT