Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Đặt lịch mới

Občanské průkazy - Doplnění titulu

Chắc chắn Thể loại hành động Hành động Giá của hoạt động Độ dài của hành động
Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady Občanské průkazy - Doplnění titulu 200 Kč 30 min.

Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou.

Năm

ngày

Không tìm thấy một ngày thích hợp? Thử thêm cơ quan giám sát