Maldago Partners s.r.o.
Parní Čištění


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Auto-Mycí program č.1. Exteriér 150 min. 999,00 Kč
Auto-Mycí program č.2. Komplet 180 min. 1.299,00 Kč
Auto-Mycí program č.3 VIP 240 min. 2.599,00 Kč
Bydlení -Čištění domácnosti 150 min. 999,00 Kč