Medical JT. s.r.o.
Infuzní terapie u klienta / In-Home IV Therapy


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Vitamínová infuze / Vitamin IV Therapy 60 min. 3.200,00 Kč có VAT
Immunity booster 60 min. 3.500,00 Kč có VAT
Energy booster 60 min. 3.300,00 Kč có VAT
Hangover infuze / Hangover treatment 60 min. 5.000,00 Kč có VAT