Medical JT. s.r.o.
On-Site Vaccine Clinic: Medical JT, Gorazdova 335/14, Praha 2


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Vaccination against Covid 19 (Pfizer) 30 min. 400,00 Kč có VAT