Medicínské centrum Praha s.r.o.
Odběrové místo PCR - COVID-19


Chọn một dịch vụ
Odběr COVID-19

Odběr COVID-19

Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Odběr COVID-19: pacienti indikovaní lékařem / KHS 5 min. Thanh toán BH
Odběr COVID-19: samoplátci 5 min. 950,00 Kč