Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

MeDiLa spol. s r.o.
OKBH Laboratoř Bystřice nad Pernštejnem


Giờ mở cửa

Thứ hai Đã đóng cửa
Thứ ba 08:00 - 08:30
Thứ tư Đã đóng cửa
Thứ năm 08:00 - 08:30
Thứ sáu 08:00 - 08:30
Thứ bảy Đã đóng cửa
Chủ nhật Đã đóng cửa