Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

MeDiLa spol. s r.o.
Žďár nad Sázavou - PCR COVID-19


Ôn tập

Mgr.Ivona J. 29.06.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Filip P. 14.06.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Soňa J. 11.06.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Zdeněk K. 10.06.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Pavla P. 07.06.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Ivana B. 07.06.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Ladislav P. 03.06.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Jana R. 02.06.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Štěpán D. 02.06.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Kepa B. 02.06.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Luděk J. 31.05.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Kristýna J. 31.05.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Jaroslava M. 24.05.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Jana L. 21.05.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Žaneta L. 21.05.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Vladimír K. 20.05.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Romana C. 19.05.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Miroslav J. 17.05.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Zuzana M. 13.05.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Roman H. 12.05.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Jurij F. 10.05.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

David O. 06.05.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Alenka H. 03.05.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Georg H. 03.05.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Jana R. 30.04.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Pavel C. 30.04.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Petr R. 30.04.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Marie S. 29.04.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Jiří Ž. 23.04.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Bohuslav F. 22.04.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Zdeněk U. 20.04.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Barbara F. 16.04.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Jana A. 15.04.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Ondřej V. 14.04.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Yuriy T. 09.04.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Olga N. 09.04.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Filip S. 07.04.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Pavel N. 06.04.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Miroslav F. 06.04.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Markéta P. 06.04.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Libor H. 07.05.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Jan J. 06.04.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Jiří C. 31.03.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Jan D. 26.03.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Petr U. 26.03.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Mikuláš Š. 24.03.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Miroslava N. 22.03.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Ľuboš N. 19.03.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Jiří D. 19.03.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Jana L. 18.03.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Ondřej H. 16.03.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Markéta K. 15.03.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Helena K. 15.03.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Jaroslava Z. 11.03.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Martina J. 10.03.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Lenka H. 10.03.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Martin M. 10.03.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Matouš B. 10.03.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Ludmila T. 10.03.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Tomáš V. 10.03.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Pavel M. 09.03.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Jarmila A. 09.03.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Petra I. 09.03.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Šárka P. 08.03.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Hana B. 05.03.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

František Ž. 05.03.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Denis M. 05.03.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Jan P. 05.03.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Lucie D. 04.03.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Hana H. 03.03.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Michal K. 02.03.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Ivana D. 01.03.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Dagmar H. 27.02.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Petr S. 25.02.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Petr S. 23.02.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Kamila H. 19.02.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Lukáš Š. 19.02.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Vlasta R. 15.02.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Tomáš M. 11.02.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Iveta H. 11.02.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Ivana Č. 09.02.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Milan K. 05.02.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Miloslav B. 05.02.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Jiří K. 04.02.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Markéta Č. 04.02.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Lukáš R. 04.02.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Miloš M. 04.02.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Dagmar B. 03.02.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Milan N. 01.02.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

oxana k. 30.01.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Zdenka K. 22.01.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Tomáš S. 22.01.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Oliver Š. 20.01.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Klára P. 19.01.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Alena J. 19.01.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Pavol Č. 18.01.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Petr P. 16.01.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Milan S. 16.01.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

*** *. 15.01.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Martin K. 15.01.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Vilém F. 15.01.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Hana H. 14.01.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Anna T. 13.01.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Pavel K. 12.01.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Ladislav S. 11.01.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Jan H. 11.01.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

jan t. 08.01.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Josef G. 07.01.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Dušan J. 06.01.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Michal V. 05.01.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Michal V. 07.04.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Miroslav B. 05.01.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Stanislav C. 04.01.2021

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Kratochvílová J. 30.12.2020

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Martin N. 29.12.2020

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Pavel B. 28.12.2020

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Nela K. 28.12.2020

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Oldrich B. 28.12.2020

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

ĽUBOŠ K. 23.12.2020

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Stanislav G. 23.12.2020

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Ladislav Š. 23.12.2020

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Kateřina K. 23.12.2020

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Miroslav B. 23.12.2020

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Markéta K. 22.12.2020

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Pavlina G. 22.12.2020

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Hana H. 17.12.2020

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Lubomír P. 16.12.2020

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Ivana P. 16.12.2020

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Jaroslav Ž. 15.12.2020

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Pavla Š. 14.12.2020

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Vladimír H. 14.12.2020

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Miroslav K. 14.12.2020

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Juraj K. 11.12.2020

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Jan K. 11.12.2020

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Milan K. 11.12.2020

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Pavel V. 09.12.2020

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Roman P. 08.12.2020

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Jaroslav H. 02.12.2020

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

David B. 01.12.2020

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Lenka T. 01.12.2020

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Petr D. 30.11.2020

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Tereza J. 30.11.2020

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Jitka M. 30.11.2020

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Aleš K. 30.11.2020

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou

Jaromír S. 30.11.2020

Hành động: PCR COVID-19 MeDiLa Žďár nad Sázavou