Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Městská nemocnice, a. s., Dvůr Králové nad Labem
Odběrový stan


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
PCR testy na COVID-19 indikovaný lékařem (hygienou) 15 min. Thanh toán BH Đặt hàng
Bezplatný PCR test na Covid-19 pro veřejnost 2x měsíčně 15 min. Thanh toán BH Đặt hàng