Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Đặt lịch mới

Žádost o cestovní doklad - občanovi nad 18 let


Chắc chắn

Město Mnichovo Hradiště - MěÚ MH

Thể loại hành động

Hành động

Žádost o cestovní doklad - občanovi nad 18 let

Giá của hoạt động

Giá từ 600 Kč

Độ dài của hành động

30 min.*Nutné doklady: občanský průkaz. *Správní poplatek: vyhotovení do 30 dnů 600,- Kč, do 5 pracovních dnů 3.000,- Kč, do 24 hodin 6.000,- Kč (nutné vyzvednutí v Praze na Ministerstvu vnitra ČR).

Năm

ngày

Không tìm thấy một ngày thích hợp? Thử thêm cơ quan giám sát