Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Mgr. Ing. JAKUB ZUBÁŇ, advokát
Právní služby


Giờ mở cửa

Thứ hai 09:00 - 17:00
Thứ ba 10:00 - 19:00
Thứ tư 10:00 - 19:00
Thứ năm 10:00 - 19:00
Thứ sáu 11:00 - 16:00
Thứ bảy Đã đóng cửa
Chủ nhật Đã đóng cửa