Mgr. Michal Menšík
Testovací


Nhiệm vụ

Procedura 1
Độ dài của hành động: 60 min.
Giá mỗi hành động: 1.000,00 Kč

Đặt hàng
Procedura 2
Độ dài của hành động: 90 min.
Giá mỗi hành động: Miễn phí

Đặt hàng