Mgr. Michal Menšík
Testovací


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Procedura 1 60 min. 1.000,00 Kč
Procedura 2 90 min. Miễn phí