Monika Vaňková
Kosmetika Chrudim


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Samostatná úprava obočí včetně barvení 20 min. 200,00 Kč
Úprava obočí a barvení řas 30 min. 350,00 Kč
Kosmetika MINI 45 min. 500,00 Kč
Celkové ošetření 75 min. 800,00 Kč
Celkové oštření PLUS 90 min. 950,00 Kč