MuDr. Ĺubomír Dulka
MUDr. Ĺubomír Dulka - parkoviště Billa Tilleho nám. AG Testy


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Antigenní testování - samoplátci 15 min. 200,00 Kč