MUDr.Sedláček Leopold s.r.o
Ordinace Mikulášská ul.


Giờ mở cửa

Thứ hai 07:00 - 10:00
Thứ ba 07:00 - 10:00
Thứ tư 07:00 - 09:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ năm 07:00 - 10:00
Thứ sáu 07:00 - 10:00
Thứ bảy Đã đóng cửa
Chủ nhật Đã đóng cửa