Nemocnice AGEL Bruntál
Nemocnice AGEL Bruntál - antigenní testování


Giờ mở cửa

Thứ hai 11:00 - 14:45
Thứ ba 11:00 - 14:45
Thứ tư 11:00 - 14:45
Thứ năm 11:00 - 14:45
Thứ sáu 11:00 - 14:45
Thứ bảy Đã đóng cửa
Chủ nhật Đã đóng cửa