Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.
Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. - PCR


Nhiệm vụ

PCR - preventivní a samoplátci
Độ dài của hành động: 12 min.
Giá mỗi hành động: Thanh toán BH

Đặt hàng
PCR- indikovaní
Độ dài của hành động: 15 min.
Giá mỗi hành động: Thanh toán BH

Đặt hàng