Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.
Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. - PCR


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
PCR - preventivní a samoplátci 12 min. Thanh toán BH
PCR- indikovaní 15 min. Thanh toán BH