Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.
Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. - PCR


Giờ mở cửa

Thứ hai 07:00 - 12:00, 12:45 - 15:00
Thứ ba 07:00 - 12:00, 12:45 - 15:00
Thứ tư 07:00 - 12:00, 12:45 - 15:00
Thứ năm 07:00 - 12:00, 12:45 - 15:00
Thứ sáu 07:00 - 12:00, 12:45 - 15:00
Thứ bảy Đã đóng cửa
Chủ nhật Đã đóng cửa