Đặt lịch lịch -Nemocnice České Budějovice - Nemocnice České Budějovice - Odběrové místo (areál nemocnice, budova E) - PCR

Chắc chắn Hành động Giá của hoạt động Độ dài của hành động
Nemocnice České Budějovice - Nemocnice České Budějovice - Odběrové místo (areál nemocnice, budova E) - PCR PCR Test (výtěr z nosohltanu) - se žádankou od lékaře. Netestujeme samoplátce. Thanh toán BH 6 min.

PCR Test (výtěr z nosohltanu) - provádíme testy osobám, které mají lékařem vystavenou žádanku. Netestujeme samoplátce.

Tiếp tục bằng cách điền vào biểu mẫu nếu bạn chưa có tài khoản người dùng và không quan tâm đến việc đăng ký.
Chọn một ngày
Năm
ngày

Không tìm thấy một ngày thích hợp? Thử thêm cơ quan giám sát

Được tạo bằng hệ thống đặt lịch Reservatic.com