Nemocnice Jindřichův Hradec
Odběrové místo COVID-19 (AG)


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Antigenní test na Covid-19 (samoplátci) 5 min. 243,21 Kč