Nemocnice Jindřichův Hradec
Odběrové místo COVID-19 (PCR)


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
PCR test na Covid-19 5 min. Theo diễn