Nemocnice Jindřichův Hradec
Odběrové místo COVID-19 - Dačice (PCR)


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
PCR - test na COVID-19 5 min. Theo diễn