Đặt lịch mới

Antigenní testy - pro veřejnost

Chắc chắn Hành động Giá của hoạt động Độ dài của hành động
Fakultní nemocnice Bulovka - Antigenní testování - Fakultní nemocnice Bulovka Antigenní testy - pro veřejnost 201,00 Kč có VAT 30 min.

Objednává se do 30 min. slotů. Příklad: Pacient, který se objedná na čas 10:00 se v tento čas dostaví k odběrovému místu. Na řadu přijde v časovém rozmezí 10:00 - 10:30.

Tiếp tục bằng cách điền vào biểu mẫu nếu bạn chưa có tài khoản người dùng và không quan tâm đến việc đăng ký.
Chọn một ngày
Năm
ngày

Không tìm thấy một ngày thích hợp? Thử thêm cơ quan giám sát