Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Testování COVID-19 - Litomyšlská nemocnice


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
Preventivní antigenní testy - víkend 30 min. Thanh toán BH Đặt hàng
Preventivní PCR testy - víkend 30 min. Thanh toán BH Đặt hàng
PCR na žádost lékaře/hygieny 30 min. Thanh toán BH Đặt hàng
Preventivní testování antigenní + samoplátci - všední dny 30 min. Giá từ 0 Kč Đặt hàng
Preventivní testování PCR + samoplátci - všední dny 30 min. Giá từ 0 Kč Đặt hàng