Đặt lịch mới

Antigenní testy – samoplátci

Chắc chắn Hành động Giá của hoạt động Độ dài của hành động
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Testování COVID-19 - Chrudimská nemocnice - AG Antigenní testy – samoplátci 201,00 Kč 15 min.

Odběry se provádí v budově vedle vrátnice u hlavního vstupu (budova bývalé zdravotnické záchranné služby).

Tiếp tục bằng cách điền vào biểu mẫu nếu bạn chưa có tài khoản người dùng và không quan tâm đến việc đăng ký.
Chọn một ngày
Năm
ngày

Không tìm thấy một ngày thích hợp? Thử thêm cơ quan giám sát