Đặt lịch mới

PCR na žádost lékaře/hygieny

Chắc chắn Hành động Giá của hoạt động Độ dài của hành động
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Testování COVID-19 - Chrudimská nemocnice - PCR PCR na žádost lékaře/hygieny Thanh toán BH 15 min.

Odběry se provádí v budově vedle vrátnice u hlavního vstupu (budova bývalé zdravotnické záchranné služby).

Tiếp tục bằng cách điền vào biểu mẫu nếu bạn chưa có tài khoản người dùng và không quan tâm đến việc đăng ký.
Chọn một ngày
Năm
ngày

Không tìm thấy một ngày thích hợp? Thử thêm cơ quan giám sát