Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Testování COVID-19 - Litomyšlská nemocnice - PCR


Giờ mở cửa

Thứ hai 07:00 - 15:00
Thứ ba 07:00 - 15:00
Thứ tư 07:00 - 15:00
Thứ năm 07:00 - 15:00
Thứ sáu 07:00 - 15:00
Thứ bảy 08:00 - 14:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Chủ nhật Đã đóng cửa