Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace
Nemocnice Karviná - Ráj - antigenní odběrové centrum


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Antigenní testy - pro veřejnost 10 min. Miễn phí