Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
Nemocnice ve Frýdku-Místku, PCR testování


Nhiệm vụ

PCR test COVID-19
Độ dài của hành động: 15 min.
Giá mỗi hành động: Thanh toán BH

Đặt hàng
PCR test COVID-19 - pro samoplátce
Độ dài của hành động: 15 min.
Giá mỗi hành động: 853,00 Kč

Đặt hàng
PCR test COVID-19 - pro zaměstnance Nemocnice ve Frýdku Místku
Độ dài của hành động: 15 min.
Giá mỗi hành động: Thanh toán BH

Đặt hàng