Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
Nemocnice ve Frýdku-Místku, PCR testování


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
PCR test COVID-19 15 min. Thanh toán BH
PCR test COVID-19 - pro samoplátce 15 min. 853,00 Kč
PCR test COVID-19 - pro zaměstnance Nemocnice ve Frýdku Místku 15 min. Thanh toán BH