Nemocnice Znojmo
Odběrové místo PCR


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Odběr Covid-19 - pacienti indikovaní lékařem 15 min. Thanh toán BH