Nemocnice Znojmo
Odběrové místo PCR


Giờ mở cửa

Thứ hai 07:00 - 07:30 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ ba 07:00 - 07:30 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ tư 07:00 - 07:30 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ năm 07:00 - 07:30 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ sáu 07:00 - 07:30 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ bảy Đã đóng cửa
Chủ nhật Đã đóng cửa