NEUROLOGICKÁ AMBULANCE
Neurologická ambulance


Nhiệm vụ

příjem pacienta


Độ dài của hành động: 20 min.
Giá mỗi hành động: Thanh toán BH

Đặt hàng