NEUROLOGICKÁ AMBULANCE
Neurologická ambulance


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
příjem pacienta 20 min. Thanh toán BH