NEUROLOGICKÁ AMBULANCE
Neurologická ambulance


Giờ mở cửa

Thứ hai 08:30 - 15:30
Thứ ba 08:30 - 15:30
Thứ tư 08:30 - 15:30
Thứ năm 08:30 - 15:30
Thứ sáu Đã đóng cửa
Thứ bảy Đã đóng cửa
Chủ nhật Đã đóng cửa